Спеціальність "Економіка підприємства"

Маркетинг

Навчальна програма

Методичні вказівки для самостійного опрацювання

Методичні вказівки для практично-семінарських занять

Питання для заліку

Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочного відділенняНавчальна і виробнича практика